Kriisin keskellä prioriteettina huoltovarmuus

Vuosi 2020 jäänee aikakirjoihin koronakriisin puhkeamisen vuotena. Myös Helsingin Satamalle se toi merkittäviä muutoksia. Keskeiseksi nousi epidemiatilanteessa toimiminen ja Suomen huoltovarmuuden turvaaminen kriisissä.

Vuoteen lähdimme positiivisista lähtökohdista: matkustajaliikenne kasvoi, ja tavaraliikenteessä oli melko stabiili näkymä. Pandemia ja sen torjuntatoimet kuitenkin pysäyttivät matkustajaliikenteen maaliskuussa, ja vaikka matkustus kesällä hieman elpyikin, syksyllä oli vastassa viruksen toinen aalto ja tiukentuneet rajoitukset. Tavara sen sijaan liikkui lähes entiseen tahtiin, eikä suurimmat uhkakuvat viennin osalta toteutuneet. Varsinkin loppuvuosi toteutui tavaraliikenteessä yllättävän hyvänä.

Helsingin SatamaOy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari Länsiterminaali 2 lähtöaulassa.Pandemian edetessä arvioimme Sataman toimintasuunnitelmat uudelleen. Keskityimme vaikeassa epidemiatilanteessa toimimiseen sekä huoltovarmuuden turvaamiseen. Tuimme asiakkaidemme liikennettä ja teimme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Eteen tuli monia yllättäviä tilanteita, joihin haimme yhdessä nopeasti ratkaisuja.

Dramaattinen pudotus matkustajaliikenteessä johti Helsingin Sataman liikevaihtokehityksen rajuun putoamiseen. Tilanne pakotti meidät käynnistämään keväällä säästöohjelman, jonka puitteissa priorisoitiin sekä lykättiin hankkeita, vähennettiin palveluostoja ja jouduimme myös lomauttamaan henkilöstöämme.

Kärkihankkeitamme kuitenkin vietiin eteenpäin määrätietoisesti. Satamassa olemme valmiita toimintaan, kun koronasta palaudutaan.

Vuosaaren väylän syvennys käynnistettiin. Se turvaa Vuosaaren sataman kapasiteetin ja liikennemäärien kasvun tulevaisuudessa. Samoin hiilineutraaliusohjelman tavoitteita tukevia hankkeita vietiin läpi suunnitellusti.

Pitkällä aikavälillä Helsingin Satamalle on tärkeää kannattavan kasvun varmistaminen siten, että olemme toimiva osa Helsinkiä. Vuoden mittaan teimme laajamittaista työtä laatiessamme pormestarin pyynnöstä erilaisia skenaarioita satamanosien sijoittumisesta. Selvitykset ja niiden pohjalta laaditut vaihtoehdot vaikutuksineen antavat hyvät edellytykset poliittiselle päätöksenteolle vuoden 2021 aikana. Meillä on valmiudet lähteä toteuttamaan tarvittavia investointihankkeita. Tärkeintä sekä meille että asiakkaillemme on saada pitkäaikainen näkymä satamien ja niiden kautta kulkevan liikenteen kehittämiseen.

Yhtiön liikevaihdossa päädyttiin 30 % alle edellisvuoden tason ja tulos putosi negatiiviseksi. Myös vuosi 2021 tulee olemaan haasteellinen tuloskehityksen osalta. Helsingin Satamalla on kuitenkin kestokykyä ja tulemme tästä kriisiajasta selviämään. Tavaraliikenteen uskomme palautuvan normaalille tasolle vuoteen 2022 mennessä ja pitkällä aikavälillä uskomme sen kasvavan. Matkustajaliikenteen palautuminen riippuu epidemian hallintaan saamisesta. Merimatkustus alkanee toipua 2021 jälkipuoliskolla ja lähimatkustamisen uskotaan elpyvän kriisiä edeltäneelle tasolle 2-3 vuoden kuluessa.

Olemme haastavan vuoden kuluessa pystyneet yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa nopeasti reagoimaan poikkeuksellisiin tilanteisiin. Se on vaatinut venymistä ja toiminnan sopeuttamista. Kiitos kuuluu omalle henkilöstöllemme sekä kaikille satamissa toimiville yrityksille ja heidän työntekijöilleen.

Ville Haapasaari
toimitusjohtaja