Huoltovarmuus nojasi meriliikenteeseen

DHL:n rekka ajaa ulos Sea Wind -aluksesta Vuosaaren satamassa.

Helsingin Satamassa palveltiin meri- ja maaliikennettä läpi koko vuoden pandemiasta huolimatta. Satama turvasi osaltaan meriliikenteen toimivuutta ja piti yllä maamme huoltovarmuutta. Samalla edistettiin tärkeitä kehityshankkeita.

Suurin osa Suomen päivittäistavaratuotteista, sekä mm. teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita ja tarvikkeita kulkee Helsingin satamien kautta. Toimiva merenkulku on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän elinehto, varsinkin Korona-pandemian kaltaisessa häiriötilanteessa.

Meriväylän syvennys nostaa kilpailukykyä

Satama-altaan ruoppausta Vuosaaren satamassa.
Vuosaaren sataman satama-allasta ruopattiin kesällä 2020.

Helsingin Sataman ja Väyläviraston yhteinen Vuosaaren meriväylän syventämishanke eteni aikataulussa ja budjetissa. Nykyinen meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Rahtialusten lastikapasiteetin kasvu tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä, pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia sekä lisää sataman kilpailukykyä.

Syventämistöitä on tehty keskellä vilkasta laivaliikennettä, minkä vuoksi töiden ja laivaliikenteen yhteensovitukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Talvitauon alkaessa tammikuussa 2021 hankkeen ruoppauksista oli toteutettuna 75 % ja louhinnoista 52 %. Satama-altaalla valtaosa, lähes 4/5 maamassoista saatiin ruopatuksi 2020 avovesikaudella.

Urakan ympäristövaikutuksia seurataan säännöllisesti. Kalastovaikutuksia kompensoitiin istuttamalla lokakuussa alueelle 40 000 siianpoikasta. Saman verran siikoja tullaan istuttamaan vuosittain vuoteen 2023 asti.

Työt jatkuvat vuoden 2021 avovesikaudella ja syvennetty väylä saadaan käyttöön vuoden 2021 lopulla.
Hankkeelle on myönnetty EU-tukea.
Lue lisää väylän syvennyshankkeesta

Vuosaari-Muuga yhteydelle uusi lähtöselvityskenttä

Muuga-reitin matkustajille saatiin uusi lähtöselvitysalue käyttöön heinäkuun alussa. Matkustajien uusi ajoreitti suljetulla satama-alueella on entistä lyhyempi ja turvallisempi. Reitti on käytössä vain lähtevälle liikenteelle, mutta kevään 2021 aikana rakennetaan fasiliteetit valmiiksi myös saapuvaa liikennettä varten.
Lue lisää Muuga-reitin lähtöselvityksen reittiuudistuksesta 

Eläinperäisten tuotteiden tarkastus siirtyy Vuosaareen

Helsingin Satama rakennutti Ruokavirastolle tilat eläinlääkinnällistä rajatarkastusasemaa varten Vuosaaren sataman porttialueelle. Tilat valmistuivat vuoden 2020 loppuun mennessä ja Ruokavirasto otti ne käyttöön maaliskuussa 2021.
Lue lisää uudesta rajatarkastusasemasta 

Lisää aurinkoenergiaa

Hiilineutraaliusohjelmansa mukaisesti Satama lisäsi aurinkoenergiavoimaloitaan vähentääkseen sähkön ostotarvettaan. Uusia aurinkopaneeleita asennettiin Vuosaaren V6 ja V7-rakennusten katolle yhteensä 307 kpl. Länsiterminaali 2:n katolle asennettiin yhteensä 200 paneelia.

Uusien voimaloiden vuosituotto on yhteensä noin 145 MWh, mikä vastaa lähes 100 kerrostaloasunnon tai 10 omakotitalon vuosikulutusta.
Lue lisää sataman aurinkoenergian lisäyksestä

Nettipalvelu pitää ajan tasalla Vuosaaren satamasta

Vuosaari Today -dashboardin puhelinnäkymä.Helmikuussa otettiin käyttöön uusi Vuosaari Today -nettipalvelu helpottamaan Vuosaaren satamaa käyttävien raskaan liikenteen kuljettajien työtä. Palvelusta saa yhdellä vilkaisulla selville Suomen ulkomaankaupan pääsataman ajantasaisen tilannekuvan.

Lue lisää Vuosaari Today -palvelusta

Vieraile Vuosaari Today -palvelussa

Uusia järjestelyjä ja älyratkaisuja Länsisataman liikenteeseen

Länsisataman raskaan liikenteen uusi porttialue otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden alussa. Raskaan liikenteen lähestymisreitti Länsisatamaan siirtyi Tyynenmerenkadulle ja viimeiset rekkojen odotuskentät poistuivat.

Lue lisää Länsisataman rastkaan liikenteen reittimuutoksesta

Satama hakee sekä henkilöautojen  että rekkaliikenteen lähtöselvitykseen älyratkaisuilla entistä joustavampaa ja tehokkaampaa matkaanlähtöä sekä parempaa ajoneuvokohtaista opastusta.

Uutta Smart Port -porttijärjestelmää suunniteltiin ja rakennettiin Länsisatamassa vuoden 2020 aikana. Testaus ja pilotointivaiheeseen edettäneen alkuvuodesta 2021.