Yksikköliikenne koronasta huolimatta vilkasta

Konttioperointia Vuosaaren satamassa.

Rahtiliikenteen määrissä koronapandemian negatiiviset vaikutukset jäivät pienemmiksi kuin aluksi luultiin. Vuoden viimeisinä kuukausina rahtimäärät ylsivät jälleen edellisvuoden tasolle.

Vuoden alussa tavaraliikenteen volyymeihin vaikutti mm. metsäteollisuuden työmarkkinatoimenpiteet. Maalis-huhtikuusta lähtien alkoi näkyä myös koronan vaikutuksia ja tilanne eteni nopeasti. Esimerkiksi matkustajia ja kumipyöräliikennettä yhdistävät varustamot arvioivat liikennöintiään ja osa aluksista jäi seisomaan satamiin, kun esimerkiksi liikenne Tukholmaan keskeytyi.

Kaikesta huolimatta rahtiliikenne Vuosaaren satamassa ja Helsingin keskustasatamissa jatkui läpi vuoden myös poikkeusoloissa.

Vuonna 2020 Helsingin satamien kokonaistavaraliikenne oli 13,3 miljoonaa tonnia. Se on 8,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

 

Tavaraliikenne

Tonnia 2 018 2 019 2 020 Muutos% 20/19
Yksiköity tavara 11 667 877 11 721 284 11 106 004 -5,9 %
   Tuonti 5 452 455 5 421 709 5 200 255 -5,4 %
   Vienti 6 215 422 6 299 575 5 905 750 -6,4 %
Bulkkitavaraliikenne 1 980 084 1 717 363 1 370 875 -20,8 %
Break Bulk 889 725 772 389 682 854 -12,1 %
Ulkomainen liikenne 14 531 163 14 270 269 13 237 248 -7,9 %
Rannikkoliikenne 180 309 149 124 62 949 -60,1 %
Kokonaistavaraliikenne 14 711 472 14 419 393 13 300 197 -8,5 %
Kontit, TEU 510 000 530 000 507 346 -5,0 %
Rekat, perävaunut ja muut, kpl 603 000 601 000 593 734 0,8 %

Yksikköliikenne piti pintansa

Kolme tonneissa suurinta kauppakumppanimaata olivat suuruusjärjestyksessä kuten edellisenäkin vuonna Viro (4,8 M ton), Saksa (2,9 M ton) ja Alankomaat 1,6 M ton).

Yksiköity tavaraliikenne 2020, TOP 3 maat

Milj. tonnia
Viro 4,80
Saksa 2,90
Alankomaat 1,60

Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia. Vuonna 2020 sitä kulki Helsingin Sataman kautta 11,1 milj. tonnia (-5,9 %). Tuontia yksiköidystä tavaraliikenteestä oli 5,2 miljoonaa tonnia (-5,4 %) ja vientiä 5,9 miljoonaa tonnia (- 6,4 %).

Konttiliikenteen osuus yksiköidystä tavaraliikenteestä oli 35 %. Konttiliikenteen määrä oli 507 000 TEU:ta* (-5 %).

Rekkoja ja perävaunuja Helsingin sataman kautta kulki kaikkiaan 598 000 yksikköä (-0,5 %), mikä vastaa 7,3 miljoonaa tonnia rahtia (-4,7 %). Rekkojen ja perävaunujen osuus Helsingin sataman kautta kulkeneesta yksikköliikenteestä oli 65 %.

Tallinnan suunnan yksiköidyn rahtiliikenteen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6 % ja oli 4,8 miljoonaa tonnia. Tukholman liikenne sen sijaan oli maaliskuusta alkaen kokonaan pysähdyksissä.

* TEU (twenty-foot equivalent unit) = 20 jalkaa pitkä merikontti

Vuosaaren sataman liikenne

2018 2019 2020
Kontteja TEU 510 000 532 900 507 300
Trailereita ja rekkoja 224 000 235 000 261 346
Laivakäyntejä 2 100 2 354 2 395
 Matkustajia 187 000 271 000 202 859

Bulkkitavaraliikenteessä hiilikuljetukset vähenivät

Helsingin Sataman bulkkitavaraliikenne koostuu pääasiassa kivihiilen tuonnista sekä sellun viennistä.
Bulkkitavaraliikenteen määrä vuonna 2020 oli Helsingin Satamassa 985 tuhatta tonnia (-16,0 %). Koko konsernin osalta bulkkitavaraliikenne väheni ajanjakson aikana 1,8 miljoonaan tonniin (-15,6 %).

Sataman kautta tuodaan irtolastina kivihiiltä Helen Oy:n tarpeisiin. Kivihiiltä kuljetettiin Helsingin satamien kautta irtolastina noin 598 000 tonnia, mikä on 27 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennystä selittää se, että Helen Oy rakentaa Vuosaareen uutta biolämpövoimalaitosta ja kuljettaa Vuosaaren varmuusvarastosta hiiltä Hanasaareen.

Break bulkin määrä kaikkiaan oli 683 000 tonnia, mikä on 12,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Loviisan satama

Helsingin Sataman tytäryhtiön Loviisan sataman päävientituotteita olivat antrasiitti ja vilja.
Kokonaisliikenne Loviisan Satamassa oli 781 00 tonnia, mikä oli 1,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaan tavaraliikennettä oli 701 000 tonnia, josta tuontia oli 180 000 tonnia (-3,1 %) ja vientiä 521 000 tonnia (-7,4 %). Kotimaan tavaraliikenteen määrä oli 80 000 tonnia (+71,5 %).

Kantvik

Liikenne Helsingin Satamalle kuuluvalla Kantvikin etelälaiturilla pieneni vuoden 2020 aikana 40,7 %:a ollen 138 tuhatta tonnia.

Kantvikin satama palvelee lähistön teollisuutta ja sen kautta kulkee pääasiassa raaka-aineita. Liikenteestä oli 98 % tuontia.