Tulos painui merkittävästi tappiolliseksi

Yhtiön liikevaihto oli 67,2 miljoonaa euroa (-28,3 MEUR). Suuren laskun selittää matkustajaliikenteen pysähtyminen koronavuonna ja sen myötä matkustaja- sekä alusmaksujen väheneminen. Tulos jäi sopeuttamistoimista huolimatta yli 10 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

 • Liikevaihto 67,2 MEUR laski edellisvuoteen verrattuna 29,6 %.
 • Merkittävimmät tuloerät olivat tavaramaksut (30,7 MEUR), alusmaksut (14,6 MEUR) ja matkustajamaksut (8,8 MEUR).
 • Liikevoitto oli -2,5 miljoonaa euroa (-113 % edelliseen vuoteen verrattuna)
 • Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -10,5 miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos verojen jälkeen oli -10,5 miljoonaa euroa

 

Avainluvut

2018 2019 2020
Liikevaihto, Meur 96,6 95,6 67,2
Investoinnit, Meur 15,2 11,7 23,8
Taseen loppusumma, Meur 522,8 504,0 489,9
Liikevaihdon muutos, % 1,7 -1,1 -29,6
Liikevaihto/henkilötyövuosi, 1 000 euroa 640 1050 800
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 4,4 3,9 -0,5
Omavaraisuusaste, % 63,6 66,6 65,4

* Kertaluonteisilla erillä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto

Alentuneen liikevaihtoennusteen takia yhtiön kulurakennetta sopeutettiin. Säästöjä haettiin mm. palveluostoja vähentämällä ja joidenkin investointien lykkäämisellä. Henkilöstökulusäästöjä saatiin määräaikaisilla lomautuksilla ja rekrytointeja lykkäämällä. Myös ylläpitokustannuksissa säästettiin, kun talvi 2019-2020 oli lumeton ja jäätön. Kaikkiaan käyttökulut 27,8 miljoonaa euroa jäivät 16 % edellisvuotta pienemmiksi.

Helsingin Satama toimii taloudellisesti kestävästi ja luo kansallista ja alueellista hyvinvointia. Vakaa taloudellinen tulos on perusta vastuulliselle toiminnalle. Vuonna 2020:

 • Helsingin Sataman verojalanjälki oli 3,2 miljoonaa euroa
 • Satama maksoi korkoja ja vuokria 18,3 miljoonaa euroa
 • Helsingin Satama Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle omistajan, Helsingin kaupungin, tavoitteen mukaisesti maksettavaksi osinkoa 4 Meur edellisten tilikausien voittovaroista.

Liikevaihdon lasku näkyi myös tuottavuudessa

Helsingin Sataman tuottavuuden päämittareita ovat tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilöstö. Molemmilla mittareilla tuottavuus laski selvästi sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Helsingin Satama Oy:n liiketoiminta on luonteeltaan pääomavaltaista ja joustavien kulujen osuus on pieni, jonka vuoksi nopea sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin on haastavaa.

Helsingin Sataman kokonaistuottavuuden kehitystä kuvaava tuottavuusindeksi laski 92,2 pisteeseen ja liikevaihto/henkilöstö oli 800 000 euroa.

Merkittävimmät investoinnit vietiin läpi

Vuonna 2020 Helsingin Sataman investointien määrä oli noin 23,8 milj. euroa. Koko vuodelle budjetoiduista investoinneista toteutui 71 %. Osaa aiotuista investoinneista lykättiin osana yhtiön sopeuttamisohjelmaa.
Vuoden merkittävimpiä investointeja olivat

 • Vuosaaren väylän syvennys (investoinnin kokonaisarvo 4,7 milj. euroa),
 • Ruokaviraston rajatarkastusaseman rakentaminen (1,8 milj. e),
 • Eteläsatamaan rakennettu maasähkö (1,3 milj. e),
 • Hernesaaren LHC laiturin korjaus (3,3 milj.e) sekä
 • Länsisataman automaattinen laivojen kiinnitysjärjestelmä (2,6 milj. e).