Satamaskenaariot loivat pohjan kehitystyölle

Vuonna 2020 Helsingin Satama jatkoi keskustelua satamien sijoittelusta sekä poliittisten päättäjien että muiden sidosryhmien kanssa.

Pitkällä aikavälillä Satamalle on tärkeää kannattavan kasvun varmistaminen siten, että Satama on toimiva osa Helsinkiä. Satamalle ja sen asiakkaille on välttämätöntä saada pitkäaikainen näkymä satamien ja niiden kautta kulkevan liikenteen kehittämiseen.

  • Heinäkuussa Satama julkaisi pormestarin toimiohjeen mukaisen skenaariotyön, jossa selvitettiin, kuinka Helsingin satamien toimintojen sijoittuminen vaikuttaa Sataman liiketoimintaan ja Helsingin kaupungin maailman toimivin kaupunki -vision toteutumiseen.
  • Skenaariotyössä tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa: toiminnan jatkamista nykyisissä satamanosissa, keskustan satamien liikenteen keskittämistä Länsisatamaan ja Vuosaaren sataman laajentamista matkustaja-autolauttaliikenteen satamaksi.
    Tutustu skenaariotyöhön Sataman nettisivuilla.
  • Kaupungin ja Sataman yhteisessä ja laaja-alaisessa valmistelussa päädyttiin keskustasatamien keskittämisvaihtoehtoon. Kaupunginhallitus teki sen pohjalta tammikuussa ja kaupunginhallitus helmikuussa 2021 päätökset. Toimeenpanopäätöksen kaupunginhallitus teki helmikuussa.
  • Päätökset käynnistävät Helsingin Satamassa laajan kehittämisohjelman suunnittelun.

Tutustu Sataman nettisivuilla tarkemmin siihen, mitä keskittämisskenaario Helsingin Satamalle tarkoittaa.