Kehitystyö jatkui

Elämysseinä Katajanokan terminaalin lähtöaulassa.

Matkustajaliikenne hiljeni koronan mukanaan tuomien matkustusrajoitusten takia. Silti matkustaminen myös pandemian aikana varmistettiin, matkustusrajoitusten suomissa puitteissa. Samanaikaisesti valmistauduttiin jo kriisin jälkeiseen aikaan ja jatkettiin määrätietoisesti matkustajapalveluiden sekä sataman kiinteistöjen kehittämistä.

Helsingin Satama keskittyi vuoden kuluessa normaalin liikenteen, infran ylläpidon sekä kehityshankkeiden lisäksi erityisesti mahdollisimman turvallisen matkustamisen edellytysten varmistamiseen koronapandemian aikana. Satama mm. järjesti fasiliteetit matkustajien rajatarkastukselle, terveysneuvonnalle ja koronaseulonnoille. Terminaalien siivousta tehostettiin ja matkustajille tarjottiin käsien desinfiointimahdollisuuksia. Lisäksi terminaaleilla ja sataman sähköisissä viestintäkanavissa korostettiin koronaturvallisen matkustuskäyttäytymisen ohjeita.

Työtä laivayhtiöiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa jatketaan tiiviisti elämyksellisen ja vastuullisen matkustuksen varmistamiseksi.

Matkustajatyytyväisyys erinomaisella tasolla

Koronatilanne vähensi erityisesti vapaa-ajanmatkustusta voimakkaasti. Kuitenkin normaalioloissakin paljon matkustavat työmatkalaiset pystyivät jatkamaan matkustamista koronasta huolimatta.

Helsingin Satama panostaa matkustajakokemuksen kehittämiseen datan ja matkustajatarpeiden ymmärtämisen kautta. Asiakastyytyväisyyden mittausta jatkettiin, joskin poikkeuksellinen vuosi aiheutti siihen katkoja ja osa terminaaleista oli osan vuodesta suljettu, kun laivoja ei kulkenut.

Matkustajia oli tavallista vähemmän ja mm. tilojen väljyys heijastui positiivisesti matkustuskokemukseen. Kaikkein tyytyväisimpiä matkustajat ovat henkilökunnan ystävällisyyteen ja lähtöselvitykseen. Katajanokalla tehty remontti nosti tyytyväisyyttä erityisesti terminaalin tilojen ja sisustuksen osalta. Pysäköinti ja kaupalliset palvelut taas nousivat keskeisiksi kehitysalueiksi.

  • Matkustajatyytyväisyyden vuoden kokonaisarvosana oli erinomainen 4.28 asteikoilla 0-5. (Poikkeuksellisen vuoden takia tulos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. 2019: 4.05)
  • Matkustajakokemusta kuvaava suositteluindeksi NPS oli 49. (Poikkeuksellisen vuoden takia tulos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. 2019: 33)

Kehitystyö jatkui poikkeusoloista huolimatta

Satamassa jatkettiin kehityshankkeita, ja valmistauduttiin tarjoamaan laivamatkustajille ja kaupunkilaisille uusia kokemuksia, kun matkustus jälleen elpyy. Koko matkaketjun tulee olla sujuva, turvallinen ja saumaton, ja sen varmistaminen on myös satamalle tärkeää.

Satama kehitti voimakkaasti kaupallista yhteistyötään eri tahojen kanssa ja solmi runsaasti uusia kumppanuuksia vuonna 2020.

Tierin vuokrattavia sähköpotkulautoja Katajanokan terminaalin edustalla.Pysäköinti- ja liikkumispalvelut

Pysäköintioperointikumppani kilpailutettiin ja kumppaniksi valittiin toukokuussa Aimo Park Finland. Potkulaudoille tarjottiin terminaaleilla uudet paikat ja yhteistyökumppaniksi valittiin Tier. Myös terminaalien taksikonsepti uudistettiin. Länsiterminaali 2 ja Katajanokan terminaalien edustalle tehtiin kesällä omat ajokaistat Sataman uusille sopimuskumppaneille, jotka ovat Lähitaksi ja TaksiHelsinki.

Länsisataman pitkäaikainen pysäköinti tulee siirtymään parkkitaloon, jota rakennettiin vuoden 2020 aikana. Satamaparkki avasi ovensa helmikuussa 2021.

Satama yhteistyökumppaniensa kanssa kehitti myös aivan uuden pysäköinnin etukäteisvaraamisen ja -maksamisen verkkopalvelun, joka otetaan käyttöön keväällä 2021.

Ravintolapalvelut ja elämyksellisyys

Vuoden alussa käynnistettiin uusi mainontayhteistyö Clear Channelin kanssa. Sillä tavoitellaan mm. mainonnan entistä parempaa kohdentamista. Lisäksi matkustajille halutaan tarjota laajasti tietoa mm. matkaan liittyvistä palveluista niin terminaalissa, laivalla kuin matkakohteessa.

Katajanokan terminaalin ravintolapalveluiden tuottamisesta solmittiin kesällä sopimus Compass Groupin kanssa, mutta paleluiden avaaminen on viivästynyt pandemian takia.
Lue lisää Katajanokan ravintolapalveluiden kehittämisestä Sataman nettisivuilla.

Myös matkustuksen elämyksellisyyttä kehitettiin edelleen. Alkuvuodesta Länsiterminaali 2 luotiin Talven ihmemaa ja Olympiaterminaalilla juhlittiin Muumien 75v- juhlavuotta. Katajanokan terminaalin lähtöaulaan valmistui elämysseinä, 16 m leveä multimedianäyttö, jolla voidaan näyttää niin kaupallista kuin muutakin sisältöä, tuomaan matkustajalle tunteen onnistuneesta merimatkasta jo terminaalissa.

Olympiaterminaalin osalta toteutettiin palvelumuotoiluprojekti mahdollisen jatkokehityksen tueksi.

Tunnustus kestävästä matkailusta

Sustainable Travel Finland -merkki

Helsingin Satama sai kesäkuussa Visit Finlandilta ensimmäisten joukossa Sustainable Travel Finland -merkin. Se kertoo, että sataman matkustajatoiminnot täyttävät kestävän matkailun kriteeristön, jossa huomioidaan niin taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen kuin kulttuurinen kestävyys.
Lue lisää tunnustuksesta Sataman nettisivuilla.

Investointeja toimivuuteen ja ympäristöön

Saatu asiakaspalaute kannustaa panostamaan terminaaleihin ja palveluihin. Terminaaleissa on merkittäviä tasoeroja, joita Satama investointiohjelmallaan pyrkii tasoittamaan.

Edellisenä vuonna aloitettu Katajanokan matkustajaterminaalin 2.-3. kerroksen kokonaisvaltainen uudistus valmistui alkuvuodesta. Siihen sisältyi terminaalin palvelujen sekä tilojen ja opasteiden päivitys. Kesän aikana uusittiin täysin 3.kerroksen ravintolatiloissa keittiö ja salin puolella tehtiin pintaremonttia. Myös terminaalin matkustajaporttien ja datan kehityshanke saatiin valmiiksi.

Keskustan matkustajasatamissa toteutettiin myös etenkin ympäristön kannalta merkittäviä investointeja: