Helsingin Satama Oy:n hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat:

Puheenjohtaja
Matti Parpala

Varapuheenjohtaja
Jaana Aaltonen

Jäsenet
Heikki Allonen, alkaen huhtikuu 2020
Ilpo Haaja
Minna Haapala
Pekka Helin
Mari Holopainen
Pia Kopra, alkaen huhtikuu 2020
Matti Kyytsönen, huhtikuu 2020 saakka
Markku Saarikangas, huhtikuu 2020 saakka
Tuula Saxholm

Esittelijä
toimitusjohtaja Ville Haapasaari
Sihteeri
johtaja (talous, ICT ja kehittäminen) Pekka Meronen