Vähähiiliset satama-alueet

Mittari: satama-alueen C02-päästöt

Satama-alueiden päästöt jakautuvat aluspäästöihin, työkonepäästöihin, kumipyöräliikenteen päästöihin sekä oman toiminnan päästöihin.

 

Alusten päästöt lasketaan satama-alueen päästöiksi Helsingin Sataman hallinnoimilla alueilla, mikä tarkoittaa suljettua satama-aluetta sekä sataman hallinnoimia vesialueita. Laskuihin sisältyvät satamassa oloaika eli satamaan tulo, sieltä lähtö, manööveraukset ja laiturissaolo. Maaliikenteen päästöt lasketaan suljetulla satama-alueella.

Sataman hallinnoimat vesialueet löytyvät Sataman verkkosivuilta.

Hiilidioksidipäästöt laskivat

Infograafi: Vuonna 2020 Helsingin satama-aluuen kokonais hiilidioksidipäästö oli 76 000 tonnia.Vuonna 2020 päästöjen kokonaismäärä oli 76 415 tonnia CO2, ja se jakautui päästöluokittain oheisen kuvion mukaisesti.

Vuonna 2020 koronapandemia vähensi satamaliikennettä ja muita toimintoja satamissa paljon. Se, mutta myös Sataman tekemät investoinnit, vähensivät kokonaispäästöjä noin 10 %.
Päästöluokittain vähenemät olivat:

  • Aluspäästöt 5 371 tonnia
  • Työkonepäästöt 239 tonnia
  • Kumipyöräliikenteen päästöt 187 tonnia
  • Oman toiminnan päästöt 2 564 tonnia.

Hiilivapaan sähkönoston myötä päästövähennys oli lopulta 64 %, sillä ilman investointeja hiilivapaan sähkön ostoon lämmön ja sähkön päästöt (sisältäen myydyn maasähkön) olisivat olleet noin 4 000 CO2 tonnia. Hiilivapaan sähkön oston myötä päästöjä syntyi lähinnä kiinteistöjen lämmityksestä, ja ne putosivat noin 1 500 tonniin.

Maasähköllä satama-alueen ilmanpäästöjä alas

Maasähköliitäntöjä rakennettiin Eteläsataman laiturille.
Maasähköliitäntöjä rakennettiin Eteläsatamassa kesällä 2020.
  • Vuonna 2020 merkittävin satama-alueiden päästöjä vähentävä toimenpide oli maasähköliitännän rakentaminen Olympiaterminaalille . Maasähköllä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita ilmastopäästöjä jopa 50–80 prosentilla, kun laivat saavat laiturissa ollessaan tarvitsemansa sähkön maista, eikä apukoneita tarvitse pitää päällä. Lisäksi investointi parantaa ilmanlaatua ja vähentää melua kaupungin keskustassa. Sataman osalta investoinnin kokonaisarvo oli noin 1,3 miljoonaa euroa. Investointi vähentää jatkossa satama-alueen hiilidioksidipäästöjä arviolta 1 700 tonnia vuosittain.