Vähähiilinen meriliikenne satamissa

Mittari: saavutetut päästövähenemät per aluksen nettotonni

Meriliikenne satamissa viittaa Helsingin satama-alueen lähtevään ja saapuvaan liikenteeseen. Sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 80 % satama-alueen vuosittaisista kokonaispäästöistä ja siksi niiden vähentäminen on keskeistä Sataman ilmastotavoitteiden kannalta.

Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelman tavoitteena on vähentää aluspäästöjä kaikkiaan 25 % vuoteen 2035 mennessä. Aluksen nettotonnia kohden tavoite on 0,5 CO2-tonnia/1000 NT. Tavoitetta kohti edetään

  • rakentamalla maasähkövalmiudet laituripaikoille
  • mahdollistamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus Helsingin satamissa
  • aluksille suunnatulla ympäristöalennusohjelmalla.

Absoluuttisten aluspäästöjen trendi on ollut laskeva

Nettotonnikohtainen päästölaskenta saattoi olla normaalia epätarkempi vuonna 2020 laskennan oletusarvojen takia. Alukset ovat nimittäin koronapandemian takia viettäneet enemmän aikaa satama-alueella kuin normaalisti. Toisaalta niiden niin sanottu hotellikuorma eli alusten tarjoamien palvelujen edellyttämä lämmitys ja sähkö on ollut normaalivuosia huomattavasti pienempi.

  • Aluspäästöjä vähentäviä investointeja olivat maasähkön rakentaminen Eteläsatamaan sekä
  • automaattinen laivojenkiinnitysjärjestelmä Länsisatamaan, Länsiterminaali 2:n yhteyteen.