Oman toiminnan hiilijalanjälki

Mittari: hiilivapaan energian osuus energiankäytöstä

Helsingin Sataman tavoitteena on olla hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2035 mennessä. Pääosa Sataman omista päästöistä muodostuu kiinteistöjen lämmityksestä ja aluevalaistuksesta.

Satama etenee kohti hiilineutraaliutta parantamalla energiatehokkuutta, siirtymällä LED-valaistukseen, tehostamalla lämmön kierrätystä ja talteenottoa, parantamalla kiinteistöjen resurssitehokkuutta,
lisäämällä omaa aurinkoenergian talteenottoa ja hyödyntämällä tehokkaammin merivettä jäähdytyksessä ja lämmityksessä.

  • Sataman kokonaisenergian käyttö vuonna 2020 oli 23 700 MWh, mistä hiilivapaan energian osuus oli 68 %. Hiilidioksidipäästöjä syntyi vajaa 1 500 tonnia, missä oli vähenemää 64 % vuoteen 2019 verrattuna.
  • Helsingin Satama siirtyi täysin hiilivapaaseen sähköön vuonna 2020, mikä oli merkittävin päästöjä vähentävä toimenpide.

Muita omasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä vähentäviä toimenpiteitä olivat:

Toimenpiteiden vaikuttavuus alkaa näkyä päästöjen vähenemisessä selkeämmin vuodesta 2021 alkaen.