Satama siirtyi hiilivapaaseen sähköön

Aurinkopaneeleja asennettuna Vuosaaren sataman V6 ja V7-rakennusten katolle.

Helsingin Satama on sitoutunut tukemaan omistajansa Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Sataman tavoitteena on olla oman toiminnan osalta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Avainasemassa ovat energiatehokkuus ja hiilivapaan energian käyttö. Hiilineutraali Satama -tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien satamatoimijoiden kanssa.

Helsingin Satama etenee kohti tavoitetta Hiilineutraali Helsingin Satama 2035 -manifestin linjausten mukaisesti.

Vähähiiliset satama-alueet

Satama-alueiden vähähiilisyyttä edistetään kannustamalla satama-alueilla palvelevia ja asioivia yrityksiä vähentämään CO2-päästöjäään. Edistystä mitataan seuraamalla satama-alueen CO2-päästöjen kehittymistä.

Lue lisää vähähiilisistä satama-alueista

Vähähiilinen meriliikenne satamassa

Helsingin Satama edistää vähähiilistä meriliikennettä satamissa kannustamalla satamissa vierailevia aluksia vähentämään CO2-päästöjään. Edistyksen mittarina ovat saavutetut päästövähenemät per aluksen nettotonni.
Lue lisää vähähiilisestä meriliikenteestä satamissa.

Oman toiminnan hiilijalanjälki

Helsingin Satama tähtää hiilineutraaliuteen omassa toiminnassaan vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pyritään parantamalla energiatehokkuutta ja siirtymällä asteittain käyttämään hiilivapaata energiaa. Edistystä mitataan hiilivapaan energian osuudella koko energiankäytöstä.
Lue lisää Sataman oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentämisestä

Ympäristökestävä kumppanuus

Helsingin Satama haluaa omalta osaltaan viedä eteenpäin koko satamatoimialaa sekä kannustaa käytettävissään olevilla keinoilla yhteistyökumppaneitaan vähentämään omia ympäristövaikutuksiaan.
Lue lisää Sataman ympäristökestävästä kumppanuudesta.

Lue lisää Helsingin Sataman vastuullisuustyöstä sataman nettisivuilla.